info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.05.29, godz. 14:52
kontakt
DETGAMES
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 167,00 426,00
155,1%
29,00
-93,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -44,00 -160,00
---
-75,00
---
Zysk (strata) brutto -44,00 -160,00
---
-80,00
---
Zysk (strata) netto -44,00 -160,00
---
-80,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
27,00
---
Aktywa 1 606,00 1 167,00
-27,3%
1 442,00
23,6%
Kapitał własny 1 601,00 1 155,00
-27,9%
1 247,00
8,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,80 0,58
-27,9%
0,62
8,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,08
---
-0,04
---