info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.12, godz. 17:25
kontakt
DETGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 12,00 8,00
-33,3%
14,00
75,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -92,00 -43,00
---
-237,00
---
Zysk (strata) brutto -96,00 -46,00
---
-241,00
---
Zysk (strata) netto -96,00 -46,00
---
-241,00
---
Amortyzacja 34,00 34,00
0,0%
34,00
0,0%
Aktywa 1 255,00 1 246,00
-0,7%
1 100,00
-11,7%
Kapitał własny 919,00 872,00
-5,1%
631,00
-27,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,43 0,41
-5,1%
0,30
-27,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,02
---
-0,11
---