info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.01, godz. 11:40
kontakt
PCFGROUP
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 47 507,00 83 528,00
75,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 492,00 29 948,00
1 101,8%
Zysk (strata) brutto 2 211,00 31 018,00
1 302,9%
Zysk (strata) netto 2 385,00 29 096,00
1 120,0%
Amortyzacja 4 371,00 5 881,00
34,5%
Aktywa 50 503,00 91 183,00
80,5%
Kapitał własny 47 396,00 76 501,00
61,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,72 2,59
50,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,98
1 031,0%