info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.08, godz. 04:40
kontakt
DUALITY
Roczne nieskonsolidowane
 2018-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 159,00 3 502,00
202,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -108,00 949,00
---
Zysk (strata) brutto -109,00 848,00
---
Zysk (strata) netto -109,00 771,00
---
Amortyzacja 0,00 6,00
---
Aktywa 1 540,00 3 904,00
153,5%
Kapitał własny 1 403,00 3 581,00
155,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,35 0,90
155,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 0,19
---