info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.27, godz. 10:44
kontakt
STARWARD
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 597,00 1 405,00
-12,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 170,00 -1 180,00
---
Zysk (strata) brutto -1 155,00 -1 167,00
---
Zysk (strata) netto -1 448,00 -1 134,00
---
Amortyzacja 72,00 22,00
-69,4%
Aktywa 5 285,00 7 050,00
33,4%
Kapitał własny 4 701,00 6 566,00
39,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,54 3,55
39,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,78 -0,61
---