info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.05.24, godz. 04:23
kontakt
SIMFABRIC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-09-302021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 567,00 1 567,00
0,0%
2 606,00
66,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 731,00 731,00
0,0%
1 882,00
157,5%
Zysk (strata) brutto 839,00 839,00
0,0%
1 852,00
120,7%
Zysk (strata) netto 650,00 650,00
0,0%
2 187,00
236,5%
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
3,00
200,0%
Aktywa 8 016,00 8 016,00
0,0%
9 951,00
24,1%
Kapitał własny 6 316,00 6 316,00
0,0%
8 504,00
34,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,01 1,01
0,0%
1,36
34,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,10
0,0%
0,35
236,5%