info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.03, godz. 04:40
kontakt
SPYROSOFT
Roczne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 27 875,00 52 772,00
89,3%
78 736,00
49,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 178,00 3 798,00
74,4%
11 044,00
190,8%
Zysk (strata) brutto 2 034,00 3 500,00
72,1%
10 801,00
208,6%
Zysk (strata) netto 1 584,00 2 576,00
62,6%
8 667,00
236,5%
Amortyzacja 146,00 586,00
301,4%
1 111,00
89,6%
Aktywa 9 554,00 16 668,00
74,5%
26 581,00
59,5%
Kapitał własny 2 027,00 4 713,00
132,5%
13 382,00
183,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,93 4,50
132,5%
12,76
183,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,51 2,46
62,7%
8,26
236,4%