info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 16:49
kontakt
SPYROSOFT
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 29 565,00 51 460,00
74,1%
74 612,00
45,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 608,00 8 689,00
88,6%
9 783,00
12,6%
Zysk (strata) brutto 4 607,00 8 496,00
84,4%
9 679,00
13,9%
Zysk (strata) netto 2 743,00 6 061,00
121,0%
6 362,00
5,0%
Amortyzacja 219,00 2 605,00
1 089,5%
2 902,00
11,4%
Aktywa 19 935,00 32 282,00
61,9%
68 292,00
111,5%
Kapitał własny 6 021,00 14 405,00
139,2%
27 675,00
92,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,74 13,74
139,3%
26,39
92,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,62 5,78
121,0%
6,07
5,0%