info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.02, godz. 05:23
kontakt
FIGENE
Kwartalne skonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 599,00 747,00
24,7%
444,00
-40,6%
2 142,00
382,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 961,00 -490,00
---
-810,00
---
-828,00
---
Zysk (strata) brutto 362,00 -786,00
---
-1 086,00
---
-45,00
---
Zysk (strata) netto 280,00 -815,00
---
-1 106,00
---
7,00
---
Amortyzacja -469,00 221,00
---
227,00
2,7%
257,00
13,2%
Aktywa 303 303,00 303 819,00
0,2%
307 546,00
1,2%
571 390,00
85,8%
Kapitał własny 282 486,00 281 728,00
-0,3%
281 716,00
-0,0%
539 667,00
91,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,18
-0,5%
0,18
0,0%
0,26
39,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
-0,00
---
0,00
---