info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.02, godz. 12:08
kontakt
FIGENE
Półroczne skonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 60,00 135,00
125,0%
1 288,00
854,1%
1 192,00
-7,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -52,00 -887,00
---
-1 536,00
---
-1 300,00
---
Zysk (strata) brutto -62,00 3 262,00
---
-2 363,00
---
-1 872,00
---
Zysk (strata) netto -62,00 2 614,00
---
-2 329,00
---
-1 921,00
---
Amortyzacja 0,00 192,00
---
452,00
135,4%
448,00
-0,9%
Aktywa 7 787,00 207 092,00
2 559,5%
305 375,00
47,5%
307 546,00
0,7%
Kapitał własny 5 853,00 192 981,00
3 197,1%
280 397,00
45,3%
281 716,00
0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,16
33,1%
0,18
12,1%
0,18
-1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
-0,00
---
-0,00
---