info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.08, godz. 20:50
kontakt
PLANTWEAR
Roczne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 715,00 8 756,00
85,7%
8 756,00
0,0%
11 107,00
26,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 557,00 938,00
68,4%
938,00
0,0%
379,00
-59,6%
Zysk (strata) brutto 510,00 862,00
69,0%
862,00
0,0%
260,00
-69,8%
Zysk (strata) netto 510,00 667,00
30,8%
667,00
0,0%
173,00
-74,1%
Amortyzacja 0,00 154,00
---
154,00
0,0%
216,00
40,3%
Aktywa 2 468,00 4 923,00
99,5%
4 923,00
0,0%
7 114,00
44,5%
Kapitał własny 246,00 1 726,00
601,6%
1 726,00
0,0%
2 728,00
58,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,25 1,33
441,1%
1,33
0,0%
1,90
43,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,51 0,51
0,8%
0,51
0,0%
0,12
-76,5%