info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.27, godz. 06:07
kontakt
PLANTWEAR
Półroczne skonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00
Zysk (strata) netto 0,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 7 547,00
Kapitał własny 2 668,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,86
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00