info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.06, godz. 16:22
kontakt
SONKA
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 97,00 1 697,00
1 649,5%
2 732,00
61,0%
3 248,00
18,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -19,00 214,00
---
862,00
302,8%
194,00
-77,5%
Zysk (strata) brutto -19,00 215,00
---
857,00
298,6%
277,00
-67,7%
Zysk (strata) netto -19,00 191,00
---
769,00
302,6%
257,00
-66,6%
Amortyzacja 8,00 12,00
50,0%
10,00
-16,7%
17,00
70,0%
Aktywa 285,00 3 017,00
958,6%
3 335,00
10,5%
3 023,00
-9,4%
Kapitał własny 281,00 2 598,00
824,6%
3 014,00
16,0%
2 874,00
-4,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,72
823,1%
-
---
-
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,05
---
-
---
-
---