info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.09, godz. 15:22
kontakt
DBENERGY
Kwartalne skonsolidowane
 2021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 6 327,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 76,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 -259,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 -279,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 31 891,00 39 647,00
24,3%
Kapitał własny 11 620,00 11 338,00
-2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,80 3,70
-2,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,09
---