info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.25, godz. 18:41
kontakt
REDDEV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 96,00 99,00
3,1%
125,00
26,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -30,00 -13,00
---
5,00
---
Zysk (strata) brutto -26,00 -13,00
---
5,00
---
Zysk (strata) netto -25,00 -13,00
---
5,00
---
Amortyzacja 4,00 4,00
0,0%
3,00
-25,0%
Aktywa 1 409,00 1 507,00
7,0%
1 626,00
7,9%
Kapitał własny 1 318,00 1 305,00
-1,0%
1 308,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,23
-0,9%
0,23
-0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
0,00
---