info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.06, godz. 00:37
kontakt
XTB
Półroczne skonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 197 857,00 88 769,00
-55,1%
518 079,00
483,6%
241 684,00
-53,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 115 144,00 5 193,00
-95,5%
379 908,00
7 215,8%
78 713,00
-79,3%
Zysk (strata) brutto 122 007,00 7 113,00
-94,2%
362 216,00
4 992,3%
78 023,00
-78,5%
Zysk (strata) netto 100 402,00 5 156,00
-94,9%
293 459,00
5 591,6%
65 006,00
-77,8%
Amortyzacja 2 254,00 3 238,00
43,7%
3 815,00
17,8%
4 313,00
13,1%
Aktywa 979 385,00 1 027 568,00
4,9%
1 776 845,00
72,9%
2 720 700,00
53,1%
Kapitał własny 499 290,00 437 852,00
-12,3%
778 045,00
77,7%
741 613,00
-4,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,25 3,73
-12,3%
6,63
77,7%
6,32
-4,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,86 0,04
-94,9%
2,50
5 581,8%
0,55
-77,8%