info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.09.30, godz. 09:00
kontakt
XTPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 504,00 3 450,00
584,5%
1 619,00
-53,1%
3 167,00
95,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 867,00 95,00
---
-2 647,00
---
-46,00
---
Zysk (strata) brutto -1 877,00 1,00
---
-2 683,00
---
-118,00
---
Zysk (strata) netto -1 877,00 1,00
---
-2 683,00
---
-118,00
---
Amortyzacja 116,00 315,00
171,6%
241,00
-23,5%
192,00
-20,3%
Aktywa 11 915,00 12 827,00
7,7%
11 821,00
-7,8%
12 238,00
3,5%
Kapitał własny 5 287,00 5 288,00
0,0%
3 754,00
-29,0%
3 636,00
-3,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,60 2,61
0,0%
1,85
-29,0%
1,79
-3,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,92 0,00
---
-1,32
---
-0,06
---