info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.08, godz. 00:24
kontakt
TXM
Półroczne nieskonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 143 871,00 113 192,00
-21,3%
60 868,00
-46,2%
64 663,00
6,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -9 984,00 -23 649,00
---
-19 297,00
---
-9 859,00
---
Zysk (strata) brutto -11 225,00 -29 678,00
---
-22 448,00
---
-13 771,00
---
Zysk (strata) netto -15 128,00 -33 768,00
---
-22 448,00
---
-13 771,00
---
Amortyzacja 3 661,00 14 291,00
290,4%
13 938,00
-2,5%
10 849,00
-22,2%
Aktywa 158 228,00 161 692,00
2,2%
89 580,00
-44,6%
82 532,00
-7,9%
Kapitał własny 11 282,00 -58 100,00
---
-108 669,00
---
-40 093,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,03
---
-0,06
---
-0,01
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,02
---
-0,01
---
-0,00
---