info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.30, godz. 19:45
kontakt
TXM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 41 705,00 23 903,00
-42,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 175,00 -15 796,00
---
Zysk (strata) brutto -6 489,00 -16 584,00
---
Zysk (strata) netto -6 489,00 -16 584,00
---
Amortyzacja 4 924,00 977,00
-80,2%
Aktywa 25 324,00 11 668,00
-53,9%
Kapitał własny -88 567,00 -104 270,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,03
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---