info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.06.30, godz. 10:27
kontakt
TXM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 37 126,00 39 967,00
7,7%
41 705,00
4,3%
23 903,00
-42,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 436,00 -2 309,00
---
-3 175,00
---
-15 796,00
---
Zysk (strata) brutto -4 518,00 -4 355,00
---
-6 489,00
---
-16 584,00
---
Zysk (strata) netto -4 518,00 -4 355,00
---
-6 489,00
---
-16 584,00
---
Amortyzacja 5 495,00 5 085,00
-7,5%
4 924,00
-3,2%
977,00
-80,2%
Aktywa 82 532,00 84 704,00
2,6%
25 324,00
-70,1%
11 668,00
-53,9%
Kapitał własny -40 093,00 -44 311,00
---
-88 567,00
---
-104 270,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
-0,02
---
-0,03
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
-0,00
---
-0,00
---