info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.29, godz. 16:28
kontakt
QUBICGMS
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 6 421,00 6 210,00
-3,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 22,00 -210,00
---
Zysk (strata) brutto 4 487,00 -594,00
---
Zysk (strata) netto 3 647,00 -576,00
---
Amortyzacja 466,00 527,00
13,1%
Aktywa 16 688,00 17 628,00
5,6%
Kapitał własny 11 524,00 13 476,00
16,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,17 1,37
17,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,37 -0,06
---