info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 17:22
kontakt
NEXTBIKE
Roczne skonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 43 513,00 61 238,00
40,7%
75 667,00
23,6%
55 580,00
-26,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 279,00 2 867,00
-60,6%
-20 135,00
---
-20 419,00
---
Zysk (strata) brutto 5 834,00 32,00
-99,5%
-23 223,00
---
-26 287,00
---
Zysk (strata) netto 4 364,00 -296,00
---
-23 998,00
---
-26 501,00
---
Amortyzacja 7 951,00 11 009,00
38,5%
16 056,00
45,8%
18 185,00
13,3%
Aktywa 67 785,00 101 153,00
49,2%
102 268,00
1,1%
77 824,00
-23,9%
Kapitał własny 14 336,00 14 040,00
-2,1%
3 236,00
-77,0%
-23 262,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,39 13,11
-2,1%
2,50
-81,0%
-13,60
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,08 -0,28
---
-18,52
---
-15,49
---