info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 16:32
kontakt
NEXTBIKE
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 43 512,00 60 837,00
39,8%
74 181,00
21,9%
54 328,00
-26,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 610,00 3 281,00
-56,9%
-19 524,00
---
-21 104,00
---
Zysk (strata) brutto 6 200,00 492,00
-92,1%
-22 580,00
---
-26 931,00
---
Zysk (strata) netto 4 730,00 -292,00
---
-22 887,00
---
-26 931,00
---
Amortyzacja 7 951,00 11 009,00
38,5%
16 056,00
45,8%
18 185,00
13,3%
Aktywa 68 683,00 103 094,00
50,1%
104 802,00
1,7%
75 158,00
-28,3%
Kapitał własny 15 248,00 14 956,00
-1,9%
5 262,00
-64,8%
-21 670,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,24 13,96
-1,9%
4,06
-70,9%
-12,66
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,42 -0,27
---
-17,66
---
-15,74
---