info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.29, godz. 16:22
kontakt
NEXTBIKE
Półroczne nieskonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 21 709,00 42 747,00
96,9%
23 979,00
-43,9%
24 131,00
0,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -635,00 -4 503,00
---
-11 558,00
---
-3 054,00
---
Zysk (strata) brutto -1 440,00 -5 895,00
---
-12 690,00
---
-3 402,00
---
Zysk (strata) netto -1 341,00 -5 531,00
---
-12 690,00
---
-3 402,00
---
Amortyzacja 5 006,00 7 435,00
48,5%
8 601,00
15,7%
7 136,00
-17,0%
Aktywa 76 478,00 120 982,00
58,2%
96 794,00
-20,0%
73 762,00
-23,8%
Kapitał własny 13 907,00 9 425,00
-32,2%
-7 429,00
---
-25 072,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,98 8,80
-32,2%
-4,34
---
-14,65
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,25 -5,16
---
-7,42
---
-1,99
---