info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.16, godz. 12:03
kontakt
NANOGROUP
Roczne skonsolidowane
 2021-12-312022-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 492,00 140,00
-71,5%
140,00
0,0%
2,00
-98,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -10 586,00 -785,00
---
-785,00
---
-7 902,00
---
Zysk (strata) brutto -10 695,00 -784,00
---
-784,00
---
-7 906,00
---
Zysk (strata) netto -10 005,00 -839,00
---
-839,00
---
-7 890,00
---
Amortyzacja 64,00 62,00
-3,1%
62,00
0,0%
35,00
-43,5%
Aktywa 20 302,00 19 199,00
-5,4%
19 199,00
0,0%
8 632,00
-55,0%
Kapitał własny 7 734,00 7 084,00
-8,4%
7 084,00
0,0%
4 477,00
-36,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,46 0,42
-8,4%
0,42
0,0%
0,22
-47,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,60 -0,05
---
-0,05
---
-0,39
---