info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.23, godz. 20:39
kontakt
NANOGROUP
Półroczne skonsolidowane
 2021-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 83,00 83,00
0,0%
61,00
-26,5%
3,00
-95,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 717,00 -2 717,00
---
-2 546,00
---
-3 493,00
---
Zysk (strata) brutto -2 733,00 -2 733,00
---
-2 635,00
---
-3 494,00
---
Zysk (strata) netto -2 579,00 -2 579,00
---
-2 563,00
---
-3 415,00
---
Amortyzacja 34,00 34,00
0,0%
47,00
38,2%
-18,00
---
Aktywa 27 537,00 27 537,00
0,0%
17 675,00
-35,8%
19 841,00
12,3%
Kapitał własny 15 116,00 15 116,00
0,0%
5 099,00
-66,3%
7 482,00
46,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,90 0,90
0,0%
0,30
-66,3%
0,37
22,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,15 -0,15
---
-0,15
---
-0,17
---