info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.01, godz. 15:52
kontakt
LEGIMI
Kwartalne skonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 11 472,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 922,00
Zysk (strata) brutto 734,00
Zysk (strata) netto 476,00
Amortyzacja 638,00
Aktywa 18 575,00
Kapitał własny 2 867,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,02
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,34