info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.03, godz. 21:47
kontakt
CREEPYJAR
Półroczne nieskonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 1 992,00
---
23 060,00
1 057,6%
21 248,00
-7,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -484,00 1 128,00
---
20 208,00
1 691,5%
13 337,00
-34,0%
Zysk (strata) brutto -484,00 1 109,00
---
19 935,00
1 697,6%
13 656,00
-31,5%
Zysk (strata) netto -484,00 1 087,00
---
16 081,00
1 379,4%
12 062,00
-25,0%
Amortyzacja 0,00 470,00
---
1 021,00
117,2%
1 258,00
23,2%
Aktywa 4 116,00 8 526,00
107,1%
25 680,00
201,2%
54 275,00
111,4%
Kapitał własny 3 985,00 7 989,00
100,5%
23 122,00
189,4%
50 749,00
119,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,86 11,76
100,5%
34,03
189,4%
74,69
119,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,71 1,60
---
23,67
1 380,2%
17,75
-25,0%