info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.08, godz. 02:21
kontakt
TSGAMES
Roczne skonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 27 032,00 115 258,00
326,4%
241 133,00
109,2%
578 195,00
139,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 862,00 44 315,00
308,0%
84 577,00
90,9%
171 774,00
103,1%
Zysk (strata) brutto 10 233,00 44 849,00
338,3%
84 626,00
88,7%
170 945,00
102,0%
Zysk (strata) netto 8 412,00 36 469,00
333,5%
76 386,00
109,5%
151 599,00
98,5%
Amortyzacja 578,00 697,00
20,6%
1 150,00
65,0%
3 086,00
168,3%
Aktywa 14 572,00 54 468,00
273,8%
106 046,00
94,7%
323 684,00
205,2%
Kapitał własny 11 689,00 42 084,00
260,0%
92 145,00
119,0%
238 051,00
158,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,61 5,78
260,0%
12,72
120,0%
32,76
157,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,16 5,01
333,7%
10,55
110,4%
20,86
97,7%