info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.08, godz. 15:31
kontakt
TSGAMES
Półroczne skonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 38 271,00 95 181,00
148,7%
264 640,00
178,0%
338 999,00
28,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15 008,00 28 426,00
89,4%
66 977,00
135,6%
94 615,00
41,3%
Zysk (strata) brutto 15 531,00 28 618,00
84,3%
68 006,00
137,6%
95 466,00
40,4%
Zysk (strata) netto 12 524,00 23 410,00
86,9%
60 963,00
160,4%
86 078,00
41,2%
Amortyzacja 293,00 456,00
55,6%
1 431,00
213,8%
1 920,00
34,2%
Aktywa 25 313,00 52 293,00
106,6%
170 355,00
225,8%
422 663,00
148,1%
Kapitał własny 18 023,00 38 584,00
114,1%
133 578,00
246,2%
274 431,00
105,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,48 5,30
114,1%
18,45
247,8%
37,76
104,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,72 3,22
86,9%
8,42
161,6%
11,84
40,7%