info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.05, godz. 19:03
kontakt
INTELGSOL
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 209,00 1 045,00
-13,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 54,00 -47,00
---
Zysk (strata) brutto 16,00 -36,00
---
Zysk (strata) netto 12,00 -36,00
---
Amortyzacja 14,00 7,00
-50,0%
Aktywa 1 234,00 703,00
-43,0%
Kapitał własny 1 056,00 552,00
-47,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,48 0,25
-47,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,02
---