info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.08, godz. 04:22
kontakt
AGROMEP
Roczne nieskonsolidowane
 2018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 26 382,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 703,00
Zysk (strata) brutto 534,00
Zysk (strata) netto 439,00
Amortyzacja 549,00
Aktywa 21 293,00
Kapitał własny 10 705,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,28
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,14