info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.04, godz. 09:42
kontakt
EMTASIA
Roczne skonsolidowane
 2017-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 43 471,00 132 484,00
204,8%
221 162,00
66,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -11 059,00 -4 697,00
---
7 020,00
---
Zysk (strata) brutto -15 056,00 -2 996,00
---
5 252,00
---
Zysk (strata) netto -12 425,00 -2 201,00
---
3 644,00
---
Amortyzacja 7 707,00 2 117,00
-72,5%
2 127,00
0,5%
Aktywa 153 786,00 51 526,00
-66,5%
62 856,00
22,0%
Kapitał własny 115 617,00 22 183,00
-80,8%
25 608,00
15,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 19,26 3,70
-80,8%
4,27
15,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -2,07 -0,37
---
0,61
---