info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.08, godz. 08:41
kontakt
CPGROUP
Roczne skonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 125 758,00 145 836,00
16,0%
123 730,00
-15,2%
57 621,00
-53,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 970,00 171 952,00
---
367 302,00
113,6%
72 092,00
-80,4%
Zysk (strata) brutto 3 847,00 96 544,00
2 409,6%
325 703,00
237,4%
-14 745,00
---
Zysk (strata) netto -14 130,00 85 339,00
---
262 938,00
208,1%
-23 739,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 475 873,00 2 569 908,00
3,8%
2 141 977,00
-16,7%
2 019 830,00
-5,7%
Kapitał własny 881 607,00 974 877,00
10,6%
1 240 806,00
27,3%
989 577,00
-20,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,28 9,10
9,9%
11,45
25,9%
9,14
-20,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,13 0,80
---
2,43
204,9%
-0,22
---