info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.08, godz. 01:10
kontakt
CPGROUP
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 241,00 152,00
-36,9%
100,00
-34,2%
347,00
247,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 151,00 -8 466,00
---
-10 847,00
---
-3 137,00
---
Zysk (strata) brutto -24 532,00 708,00
---
284 252,00
40 048,6%
-14 705,00
---
Zysk (strata) netto -22 379,00 -18 610,00
---
273 197,00
---
-26 127,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 293 110,00 1 302 520,00
0,7%
1 622 606,00
24,6%
1 211 770,00
-25,3%
Kapitał własny 954 844,00 968 961,00
1,5%
1 245 159,00
28,5%
991 530,00
-20,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,96 9,04
0,9%
11,49
27,1%
9,15
-20,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,21 -0,17
---
2,52
---
-0,24
---