info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.20, godz. 07:06
kontakt
CPGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 347,00 17,00
-95,1%
18,00
5,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -915,00 -628,00
---
-665,00
---
Zysk (strata) brutto 505,00 21 870,00
4 230,7%
-4 121,00
---
Zysk (strata) netto -3 836,00 13 865,00
---
-3 218,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 211 770,00 1 236 067,00
2,0%
1 201 523,00
-2,8%
Kapitał własny 991 530,00 1 005 395,00
1,4%
1 002 176,00
-0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,15 9,28
1,4%
9,25
-0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 0,13
---
-0,03
---