info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.28, godz. 21:08
kontakt
TERMOEXP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 305,00 643,00
-80,5%
1 946,00
202,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -136,00 -180,00
---
680,00
---
Zysk (strata) brutto -141,00 -195,00
---
646,00
---
Zysk (strata) netto -96,00 -178,00
---
531,00
---
Amortyzacja 77,00 87,00
13,0%
87,00
0,0%
Aktywa 5 376,00 4 963,00
-7,7%
5 689,00
14,6%
Kapitał własny 1 763,00 1 579,00
-10,4%
1 724,00
9,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,70 1,52
-10,5%
1,66
9,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,09 -0,17
---
0,51
---