info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.28, godz. 09:22
kontakt
ALIOR
Roczne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-12-312019-12-312020-12-31
Przychody z tytułu odsetek 3 958 402,00 4 077 652,00
3,0%
4 074 756,00
-0,1%
3 321 417,00
-18,5%
Przychody z tytułu prowizji 1 043 793,00 1 057 875,00
1,3%
1 066 391,00
0,8%
1 112 632,00
4,3%
Wynik na działalności bankowej 2 317 611,00 2 413 750,00
4,1%
2 419 370,00
0,2%
1 985 796,00
-17,9%
Zysk (strata) brutto 1 013 502,00 535 551,00
-47,2%
541 171,00
1,0%
-209 073,00
---
Zysk (strata) netto 731 074,00 284 055,00
-61,1%
288 607,00
1,6%
-316 388,00
---
Amortyzacja 168 807,00 236 584,00
40,2%
236 584,00
0,0%
277 705,00
17,4%
Aktywa 73 242 895,00 76 312 816,00
4,2%
76 334 513,00
0,0%
78 263 547,00
2,5%
Kapitał własny 6 550 824,00 6 838 002,00
4,4%
6 859 699,00
0,3%
6 655 257,00
-3,0%
Współczynnik wypłacalności 16,20 16,67
2,9%
16,67
0,0%
16,33
-2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 50,18 52,38
4,4%
52,38
0,0%
50,98
-2,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 5,60 2,18
-61,1%
2,18
0,0%
-2,42
---