info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.28, godz. 09:34
kontakt
ALIOR
Półroczne nieskonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody z tytułu odsetek 1 943 865,00 2 076 293,00
6,8%
1 818 216,00
-12,4%
1 818 216,00
0,0%
Przychody z tytułu prowizji 507 947,00 503 402,00
-0,9%
513 456,00
2,0%
513 456,00
0,0%
Wynik na działalności bankowej 1 073 593,00 1 146 738,00
6,8%
975 083,00
-15,0%
975 083,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 500 272,00 267 798,00
-46,5%
-518 896,00
---
-518 896,00
---
Zysk (strata) netto 360 863,00 119 303,00
-66,9%
-513 061,00
---
-513 061,00
---
Amortyzacja 83 192,00 115 734,00
39,1%
114 722,00
-0,9%
114 722,00
0,0%
Aktywa 70 429 762,00 76 973 968,00
9,3%
77 160 857,00
0,2%
78 797 694,00
2,1%
Kapitał własny 6 394 808,00 6 739 479,00
5,4%
6 468 467,00
-4,0%
6 642 985,00
2,7%
Współczynnik wypłacalności 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 49,02 51,62
5,3%
49,55
-4,0%
50,88
2,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,77 0,91
-67,0%
-3,93
---
-3,93
---