info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.06, godz. 01:05
kontakt
BIOMASS
Kwartalne skonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 777,00 4 867,00
28,9%
2 401,00
-50,7%
1 611,00
-32,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 379,00 705,00
86,0%
992,00
40,7%
599,00
-39,6%
Zysk (strata) brutto 271,00 700,00
158,3%
989,00
41,3%
585,00
-40,8%
Zysk (strata) netto 247,00 635,00
157,1%
902,00
42,0%
552,00
-38,8%
Amortyzacja 2,00 2,00
0,0%
32,00
1 500,0%
4,00
-87,5%
Aktywa 36 988,00 39 122,00
5,8%
41 859,00
7,0%
43 205,00
3,2%
Kapitał własny 21 226,00 21 663,00
2,1%
22 763,00
5,1%
23 290,00
2,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,26 0,26
2,3%
0,28
5,0%
0,28
2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,01
166,7%
0,01
37,5%
0,01
-36,4%