info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.05, godz. 19:14
kontakt
BIOMASS
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 617,00 669,00
8,4%
7 269,00
986,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 208,00 213,00
2,4%
1 697,00
696,7%
Zysk (strata) brutto 200,00 194,00
-3,0%
1 689,00
770,6%
Zysk (strata) netto 200,00 182,00
-9,0%
1 538,00
745,1%
Amortyzacja 0,00 2,00
---
33,00
1 550,0%
Aktywa 27 435,00 28 965,00
5,6%
41 859,00
44,5%
Kapitał własny 19 966,00 20 545,00
2,9%
22 763,00
10,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,25
2,9%
0,28
10,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
0,0%
0,02
850,0%