info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.28, godz. 19:38
kontakt
CENTURION
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -123,00 -141,00
---
Zysk (strata) brutto 447,00 -909,00
---
Zysk (strata) netto 447,00 -909,00
---
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
Aktywa 8 618,00 9 551,00
10,8%
Kapitał własny 8 308,00 6 817,00
-17,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,08
-17,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,01
---