info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.08, godz. 15:27
kontakt
LSTECHHOM
Roczne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 31 625,00 6 586,00
-79,2%
806,00
-87,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -24 633,00 -32 685,00
---
-4 308,00
---
Zysk (strata) brutto -30 350,00 -39 571,00
---
-8 900,00
---
Zysk (strata) netto -34 721,00 -38 220,00
---
-8 900,00
---
Amortyzacja 4 586,00 4 354,00
-5,1%
3 799,00
-12,7%
Aktywa 92 914,00 42 339,00
-54,4%
36 542,00
-13,7%
Kapitał własny -21 102,00 -59 322,00
---
-68 072,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,38 -1,06
---
-1,22
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,62 -0,68
---
-0,16
---