info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.28, godz. 16:47
kontakt
LSTECHHOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 373,00 154,00
-58,7%
440,00
185,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -459,00 -493,00
---
-500,00
---
Zysk (strata) brutto -1 513,00 -1 505,00
---
-1 658,00
---
Zysk (strata) netto -1 513,00 -1 505,00
---
-1 658,00
---
Amortyzacja 927,00 927,00
0,0%
927,00
0,0%
Aktywa 36 542,00 35 775,00
-2,1%
35 111,00
-1,9%
Kapitał własny -68 072,00 -69 910,00
---
-71 234,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,22 -1,25
---
-1,28
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,03
---
-0,03
---