info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.01, godz. 11:21
kontakt
KME
Roczne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 19 226,00 9 343,00
-51,4%
9 348,00
0,1%
1 904,00
-79,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 068,00 857,00
-92,9%
2 190,00
155,5%
-8 160,00
---
Zysk (strata) brutto 6 048,00 -5 661,00
---
-4 328,00
---
-49 986,00
---
Zysk (strata) netto 2 375,00 -6 699,00
---
-7 233,00
---
-49 056,00
---
Amortyzacja 344,00 296,00
-14,0%
296,00
0,0%
308,00
4,1%
Aktywa 141 272,00 132 213,00
-6,4%
131 931,00
-0,2%
112 081,00
-15,0%
Kapitał własny 30 430,00 23 726,00
-22,0%
23 192,00
-2,3%
-25 327,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,08 1,62
-22,0%
1,62
0,0%
-1,73
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,16 -0,46
---
-0,46
---
-3,36
---