info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.29, godz. 14:59
kontakt
CLOUD
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 57 875,00 29 605,00
-48,8%
20 576,00
-30,5%
14 584,00
-29,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 29 542,00 93,00
-99,7%
-1 707,00
---
-4 418,00
---
Zysk (strata) brutto 25 721,00 1 748,00
-93,2%
-1 327,00
---
-3 770,00
---
Zysk (strata) netto 20 864,00 1 179,00
-94,3%
-1 322,00
---
-2 964,00
---
Amortyzacja 540,00 420,00
-22,2%
1 037,00
146,9%
3 284,00
216,7%
Aktywa 66 294,00 64 004,00
-3,5%
70 950,00
10,9%
81 757,00
15,2%
Kapitał własny 60 163,00 61 342,00
2,0%
60 020,00
-2,2%
61 434,00
2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,08 13,34
2,0%
13,05
-2,2%
13,36
2,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,54 0,26
-94,4%
-0,29
---
-0,64
---