info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.03, godz. 09:00
kontakt
PARTNER
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 50,00 80,00
60,0%
99,00
23,8%
105,00
6,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -90,00 -42,00
---
-17,00
---
123,00
---
Zysk (strata) brutto -98,00 -50,00
---
-24,00
---
115,00
---
Zysk (strata) netto -98,00 -50,00
---
-24,00
---
115,00
---
Amortyzacja 1,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 3 699,00 3 715,00
0,4%
3 719,00
0,1%
3 699,00
-0,5%
Kapitał własny 3 181,00 3 131,00
-1,6%
3 107,00
-0,8%
3 221,00
3,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,05
-1,9%
0,05
0,0%
0,05
3,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
0,00
---
0,00
---