info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.06, godz. 06:35
kontakt
ASMGROUP
Półroczne skonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 131 529,00 270 708,00
105,8%
100 678,00
-62,8%
112 790,00
12,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 661,00 4 417,00
-5,2%
1 234,00
-72,1%
2 816,00
128,2%
Zysk (strata) brutto 4 249,00 2 606,00
-38,7%
-1 335,00
---
704,00
---
Zysk (strata) netto 3 212,00 1 059,00
-67,0%
-30 083,00
---
-729,00
---
Amortyzacja 629,00 6 194,00
884,7%
5 964,00
-3,7%
2 604,00
-56,3%
Aktywa 297 592,00 285 942,00
-3,9%
212 705,00
-25,6%
153 206,00
-28,0%
Kapitał własny 94 281,00 93 476,00
-0,9%
40 442,00
-56,7%
44 003,00
8,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,65 1,64
-0,8%
0,71
-56,7%
0,77
8,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,02
-66,1%
-0,53
---
-0,01
---