info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.20, godz. 07:03
kontakt
FOTOVOLT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 591,00 277,00
-53,1%
505,00
82,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -72,00 127,00
---
135,00
6,3%
Zysk (strata) brutto -62,00 127,00
---
135,00
6,3%
Zysk (strata) netto -61,00 127,00
---
135,00
6,3%
Amortyzacja 3,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 231,00 1 349,00
9,6%
1 434,00
6,3%
Kapitał własny 538,00 664,00
23,4%
799,00
20,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,03
25,0%
0,04
20,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,01
---
0,01
0,0%