info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.25, godz. 19:19
kontakt
AITON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 127,00 4 241,00
2,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 146,00 430,00
194,5%
Zysk (strata) brutto 138,00 426,00
208,7%
Zysk (strata) netto 149,00 300,00
101,3%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 10 440,00 11 272,00
8,0%
Kapitał własny 8 364,00 8 664,00
3,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,67 0,70
3,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,02
100,0%