info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.27, godz. 10:44
kontakt
GETINOBLE
Roczne skonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody z tytułu odsetek 2 551 697,00 2 268 453,00
-11,1%
2 085 077,00
-8,1%
1 675 654,00
-19,6%
Przychody z tytułu prowizji 317 679,00 242 021,00
-23,8%
204 689,00
-15,4%
166 708,00
-18,6%
Wynik na działalności bankowej 918 201,00 470 051,00
-48,8%
-64 356,00
---
128 672,00
---
Zysk (strata) brutto -658 507,00 -358 531,00
---
-693 442,00
---
-613 926,00
---
Zysk (strata) netto -572 901,00 -460 210,00
---
-591 551,00
---
-559 389,00
---
Amortyzacja 84 470,00 88 836,00
5,2%
160 696,00
80,9%
159 336,00
-0,8%
Aktywa 59 818 839,00 49 902 909,00
-16,6%
52 828 439,00
5,9%
49 930 586,00
-5,5%
Kapitał własny 4 298 801,00 3 016 581,00
-29,8%
2 534 944,00
-16,0%
2 004 272,00
-20,9%
Współczynnik wypłacalności 12,60 11,30
-10,3%
10,00
-11,5%
8,60
-14,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,77 2,99
-37,2%
2,43
-18,9%
1,92
-20,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,64 -0,46
---
-0,57
---
-0,54
---